lv | ru

Līguma noteikumi

SIA "PRO INVEST GROUP" reģistrēta valsts datu aizsardzības inspekcijas datu pārvaldē. Reģstrācijas kods - 001570.
Lai īstenotu jūsu aizdevuma līgumu, Jums jāsniedz pēc Kreditucentrs.lv pieprasījuma personas datus maksātspējas izvērtēšanai, aizdevuma pārvaldīšanai un identitātes noteikšanai. Kreditucentrs.lv atteiksies sastādīt aizdevuma līgumu, nespēdami izvērtēt maksātspēju, ja nebūsiet norādījis visus pieprasītos personas datus.
Kreditucentrs.lv garantē, ka jūsu personas dati būs aizsargājami pēc Latvijas Republikas personas datu likumīgas aizsardzības likuma un pēc citiem tiesību aktiem un to prasībām. Viss Kreditucentrs.lv personāls un pārstāvji ir atbildīgi par jūsu personas datu aizsardzību un neizpaušanu.
Kreditucentrs.lv ir ievedis atbilstošus organizatoriskus un tehniskus datu aizsardzības līdzekļus, lai pasargātu no netīšas, prettiesiskas datu iznīcināšanas, izpaušanas, izmainīšanas vai jebkuras citas prettiesiskas darbības.